โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

แจ้งโอนเงิน

โปรดแจ้งการโอนเงินตามช่องทางนี้ 
order@moderncmi.com 
โทรแจ้งได้ที่ 053-510556-7
LINE: 081-473-2350
 
โดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้
- เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Id)
- จำนวนเงินที่โอน
- เวลาที่โอน
 
** อย่าพึ่งโอนเงินจนกว่าจะได้รับอีเมลล์ยืนยันจากทางร้าน **