หมวดมู่สินค้า
โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
ราคา

ชั้นก่อนประถมศึกษา

แสดง:
เรียงลำดับ:
ใช้สอนเรื่องของรูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ และรูปแบบต่างๆ มี 6 สี ทำด้วยพลาสติกอย่างดี มีตารางร้อย..
240.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวน การจำแนกสี การนับ การบวก การลบ การเปรียบเทียบจำนวน ประกอบด้วย EVA รูปวงกลมขนา..
180.00฿
ประกอบด้วยแผ่น EVA ตัวต่อขนาด 15x15 ซม. จำนวน 20 ชิ้น พิมพ์ภาพสัตว์, ตัวเลข, รูปเรขาคณิต, ภาษาอัง..
395.00฿
เพื่องฝึกประสาทสัมผัสมือและสมองด้วยการร้อยเชือกตามรูปแบบที่แตกต่างกัน เรียนรู้เรื่องรูปแบบเรขา ตั..
360.00฿
เพื่อให้ครูใช้ประกอบการสอนเรื่องจำนวนนับ การบวก-การลบ ค่าประจำหลัก ..
320.00฿
ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทสัมผัส โดยต่อห่วงรูปตัว C เรียนรู้เรื่องการนับ การจำแนกสี การเปรียบเ..
280.00฿
ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทสัมผัส โดยต่อห่วงรูปเรขาคณิต เรียนรู้เรื่องรูปแบบเรขาคณิต การนับ และ..
280.00฿
ใช้ฝึกเชาว์ปัญญาตามธรรมชาติด้วยหลักการฝึกสังเกตความเหมือน การกลับด้าน ฯลฯ ..
280.00฿
ใช้ฝึกเชาว์ปัญญาตามธรรมชาติด้วยหลักการฝึกสังเกต ความเหมือน การกลับด้าน ฯลฯ ..
280.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวนนับชนิดของผลไม้ และสีของผลไม้ชนิดนั้น ประกอบด้วย ผลไม้ต่างๆ 6 ชนิด 6 สี จำนวน ..
480.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวนชนิดของผักในชีวิตประจำวัน และสีของผักแต่ละชนิด ประกอบด้วยผักต่างๆ 6 ชนิด 6 สี ..
480.00฿
เรียนรู้เรื่องการนับ ชนิดและขนาดของสัตว์ทะเล การบวกเลข การลบเลข รู้จักสัตว์ทะเล ประกอบด้วยตัวอย่า..
350.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของสัตว์บก การบวกเลข การลบเลข รู้จักสัตว์บก ประกอบด้วย ตัวอย่าง..
380.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของแมลง การบวกเลข การลบเลข ประกอบด้วยตัวอย่างแมลงชนิดต่างๆ จำนว..
350.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของไดโนเสาร์ การบวกเลข การลบเลข ประกอบด้วยตัวอย่างไดโนเสาร์จำนว..
350.00฿
ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ จำนวน 19 ชิ้น ทำด้วยไม้ เรียนรู้รูปทรงสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, ทรง..
1,450.00฿