หมวดมู่สินค้า
โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
ราคา

ชั้นก่อนประถมศึกษา

แสดง:
เรียงลำดับ:
ใช้สอนเรื่องของรูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ และรูปแบบต่างๆ มี 6 สี ทำด้วยพลาสติกอย่างดี มีตารางร้อย..
240.00฿
เรียนรู้เรื่องจำนวน การจำแนกสี การนับ การบวก การลบ การเปรียบเทียบจำนวน ประกอบด้วย EVA รูปวงกลมขนา..
180.00฿
ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทสัมผัส โดยต่อห่วงรูปเรขาคณิต เรียนรู้เรื่องรูปแบบเรขาคณิต การนับ และ..
280.00฿
ใช้ฝึกเชาว์ปัญญาตามธรรมชาติด้วยหลักการฝึกสังเกตความเหมือน การกลับด้าน ฯลฯ ..
280.00฿
ใช้ฝึกเชาว์ปัญญาตามธรรมชาติด้วยหลักการฝึกสังเกต ความเหมือน การกลับด้าน ฯลฯ ..
380.00฿
ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ จำนวน 19 ชิ้น ทำด้วยไม้ เรียนรู้รูปทรงสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, ทรง..
1,450.00฿
MC101 รูปแบบเรขาคณิต 27 แบบ   MC102 รูปแบบเรขาคณิต 27 แบบ (ติดแม่เหล็ก)   ..
70.00฿
ประกอบด้วย ฐานลูกคิดเป็นรูปแบบเรขาต่างๆ หลากหลายสี จำนวน 5 ฐาน พร้อมแผ่นการ์ด เรียนรู้รูปทรง การแ..
320.00฿