หมวดมู่สินค้า
โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
เลือกขนาดสินค้า
เลือกปริมาตรสินค้า
เลือกปริมาตรขวดรูปชมพู่
เลือกขนาดบีกเกอร์
เลือกความยาวแท่งแก้วคนสาร
เลือกขนาดหลอดทดลอง
เลือกขนาดจานเพาะเชื้อ

เครื่องแก้ว

เครื่องแก้ว
แสดง:
เรียงลำดับ:
CG0103 กรวยกรองแก้ว 60 mm. CG0104 กรวยกรองแก้ว 75 mm. CG0105 กรวยกรองแก้ว 90 mm. CG0106 กรว..
0.00฿
CG0150 กระบอกตวงแก้ว 5 ml. ฐานหกเหลี่ยม CG0151 กระบอกตวงแก้ว 10 ml. ฐานหกเหลี่ยม CG0152 กระบอ..
0.00฿
CG0231 ขวดรูปชมพู่ 25 ml. (ทนไฟ) CG0232 ขวดรูปชมพู่ 50 ml. (ทนไฟ) CG0233 ขวดรูปชมพู่ 100 ml. ..
0.00฿
CG0401 จานเพาะเชื้อแก้ว Æ 75x15 mm.  CG0402 จานเพาะเชื้อแก้ว Æ 90x18 mm.  CG0403 จา..
0.00฿
CG0451 บิกเกอร์ 50 ml. ทนไฟ class A Boro 3.3 (SA) CG0452 บิกเกอร์ 100 ml. ทนไฟ class A Boro 3.3..
0.00฿
CG0602 หลอดทดลองขนาด 12x100 mm. (SA) CG0604 หลอดทดลองขนาด 15x150 mm. (SA) CG0605 หลอดทดลองขนา..
0.00฿
CG0431 แท่งแก้วคนสารยาว 12 cm. CG0432 แท่งแก้วคนสารยาว 20 cm. CG0433 แท่งแก้วคนสารยาว 25 cm. ..
0.00฿