โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

เงื่อนไขในการจัดส่ง

 

 

  1. สินค้าทุกรายการ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก สอบถาม 053-510556-7 ต่อ 36,37 หรือ 081-4732350
     
  2. พื้นที่ตามเกาะต่าง ๆ คิดค่าบริการตามน้ำหนักและจะได้รับสินค้าเกิน 3 วันทำการ
     
หมายเหตุ: สินค้าที่มีค่าขนส่งเพิ่มเติมจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้านั้นๆ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน 053-510556-7 ต่อ 36,37 หรือ 081-4732350
                  ช่วงเวลาทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:00 น.