โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

เกี่ยวกับเรา

บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
 
ชื่อของโมเดิร์น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จากคุณพ่อ โดยเริ่มต้นจากกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าชาย ต่อมาปี พ.ศ. 2505 เริ่มขายหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และขายเครื่องเขียน
 
หลังจากปี พ.ศ. 2510 ก็เลิกกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า มาทำการค้าขายหนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน จนกระทั่งคุณสำราญจบการศึกษาได้มาขยายกิจการมาเปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัดโมเดิร์นลำพูน ที่สาขาหน้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี โดยขายปลีก และขายส่งให้กับทางเอกชน และส่วนราชการ ซึ่งมีตั้งแต่ เครื่องเขียน เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี และครุภัณฑ์ต่างๆ
 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ได้ขยายกิจการมาเปิดสาขาสันกำแพง ในจังหวดเชียงใหม่