โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

แจ้งโอนเงิน

โปรดแจ้งการโอนเงินตามช่องทางนี้ 
order@moderncmi.com 
โทรแจ้งได้ที่ 052-135055 ต่อ3
มือถือ 0954450590
Line iID:0954450590
 
โดยแจ้งข้อมูลต่อไปนี้
- เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Id)
- จำนวนเงินที่โอน
- เวลาที่โอน
 
** อย่าพึ่งโอนเงินจนกว่าจะได้รับอีเมลล์ยืนยันจากทางร้าน **