หมวดมู่สินค้า
โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
ราคา

สาระ จำนวนและการดำเนินการ

แสดง:
เรียงลำดับ:
ใช้ในการฝึกทักษะการบวก, ลบ, คูณ, หารเลข ช่วยคิดเลขเร็ว ฝึกการหาวิธีคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบตามที่ต้อ..
240.00฿
ใช้สอนเรื่องความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ประกอบด้วยเศษส่วนจำนวน 9 รูปแสดง ได้แก่ 1/2,..
240.00฿