หมวดมู่สินค้า
โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
ราคา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แสดง:
เรียงลำดับ:
ประกอบด้วยรูปแบบเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ รวมทั้งแบบบล็อกรูปต่างๆ ที่สามารถประกอบร..
380.00฿
ใช้สอนเรื่องความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ประกอบด้วยเศษส่วนจำนวน 9 รูปแสดง ได้แก่ 1/2,..
240.00฿