โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์
ราคา
หมวดหมู่สินค้า

3M Tapes

แสดง:
เรียงลำดับ:
ใช้สำหรับติด ปะ กระดาษ ตกแต่งขอบมุมงานศิลปะ ..
25.00฿

ใช้สำหรับติด ปะ กระดาษ ตกแต่งขอบมุมงานศิลปะ ..
40.00฿

ใช้สำหรับติด ปะ กระดาษ ตกแต่งขอบมุมงานศิลปะ ..
50.00฿

ใช้สำหรับติด ปะ กระดาษ ตกแต่งขอบมุมงานศิลปะ ..
20.00฿

ติดแน่น ไม่หลุดล่อนแม้ติดทิ้งไว้เป็นเวลานาน สำหรับงานปิดผนึกและงานอเนกประสงค์ทั่วไป ..
97.00฿

ติดแน่น ไม่หลุดล่อนแม้ติดทิ้งไว้เป็นเวลานาน สำหรับงานปิดผนึกและงานอเนกประสงค์ทั่วไป ..
49.00฿

ติดแน่น ไม่หลุดล่อนแม้ติดทิ้งไว้เป็นเวลานาน สำหรับงานปิดผนึกและงานอเนกประสงค์ทั่วไป ..
70.00฿

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลส สามารถฉีกได้ด้วยมือ เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียว ติดแน่น ไม..
46.00฿

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลส สามารถฉีกได้ด้วยมือ เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียว ติดแน่น ไม..
68.00฿

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลส สามารถฉีกได้ด้วยมือ เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียว ติดแน่น ไม..
45.00฿

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลส เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียว ติดแน่น ไม่ตกค้างเมื่อลอกออก ..
105.00฿

เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดทิ้งไว้นาน เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ..
200.00฿

เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดทิ้งไว้นาน เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ..
135.00฿

  เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ติดแน่น ไม่หลุดล่อนแม้ติดทิ้งไว้เ..
135.00฿

เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดทิ้งไว้นาน เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ..
200.00฿

เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดทิ้งไว้นาน เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ..
200.00฿

เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดทิ้งไว้นาน เคลือบกาวชนิดอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน ..
135.00฿